Centre Integral Aixiña

Centre Integral per persones amb discapacitat física i gent gran
Finca Sevilla, sector A1, Ourense

Per la diversitat del programa de l'edifici es plantegen tres accessos exteriors, dos nuclis de comunicació vertical i un espai central a tota altura, amb una gran volumentria, que en planta baixa farà les funcions d'espai intern públic i de comunicació amb els serveis externs del centre.

Tenint en compte que l'edifici és a Galícia els acabats són amb materials de la zona, com la pedra granítica per al revestiment exterior. El paviment interior és de terratzo continu.

Els diferents usos i distribucions interiors tenen un plantejament unitari de tot l'equipament: dormitoris, restaurant, sala d'actes, espais polivalents de teràpia, etc.

Il·luminació: A base de lluminàries de fluorescència encastades al cel ras i elements puntuals de reforç de certs elements de l'arquitectura interior.