Centre de Vida Independent (CVI)

Centre de valoració i desenvolupament tecnològic per a persones grans o amb discapacitat
Passeig de la Vall d’Hebron, 159-169, Barcelona

Dos ambients configuren l'equipament: un habitatge, amb els espais habituals, per a valorar les possibilitats d'interacció amb l'entorn de gent gran o amb discapacitat i un conjunt d'oficines per al treball administratiu, d'investigació i d'atenció a l'usuari.

L'entorn domèstic té diverses funcionalitats (ús, valoració, aprenentatge, prova, investigació...) que obliguen a fer excepcions en el planteig habitual d'un habitatge. 

L'espai d'habitatge, concebut amb aquesta múltiple funcionalitat, incorpora varietat d'acabats (paviments lliscants i antilliscants, colors contrastats o no, diferents models d'aixetes, tiradors, interruptors, etc.) perquè l'usuari pugui valorar i triar el més adient a les seves necesitats segons la seva discapacitat (motriu, visual, auditiva, etc.), tot això sense perdre la necessària unitat.

L'equipament és també variat, per a mostrar diferents opcions a l'usuari, segons necessitats.

Il·luminació: Prevista amb elements de baix consum i focus encastats en el cel ras a ambdós ambients: en les oficines com correspon a la seva funció i en l'habitatge com reforç de les lluminàries habituals d'una residència, per a facilitar les treballs de valoració. L'habitatge s'il·lumina, a més, atenent l'ús habitual de manera que el personal pugui controlar la il·luminació general i l'usuari la de quotidianitat.