Llar de l'Ancianitat. Accessibilitat exterior

Adequació dels espais exteriors. Residència per a gent gran
Av. Abat Marcet, 78, Terrassa

Els espais exteriors de la Llar de l'Ancianitat s'articulen en tres àrees diferenciades amb usos específics: circulació rodada, zona per activitats de lleure i jardins per passejar, amb graus d'urbanització adequats a l'ús.S'incorporen solucions d'accessibilitat mantenint l'estructura original del conjunt i respectant la intensitat d'urbanització de cadascuna de les àrees.