Llar de l’Ancianitat

Rehabilitació integral Residència per a gent gran
Av. Abat Marcet, 78, Terrassa

Planteig de la nova distribució de la planta segona per ubicar banys geriàtrics i dormitoris per persones amb cert grau de demència. Resolució espaial del passadís donada les característiques de l'arquitectura principalment en l'alçada.

Distribució dels nous serveis necessaris de les ales de l'edifici. Disseny del mobiliari a mida per aconseguir el màxim aprofitament dels dormitoris, donat que són dobles.

S'estableixen diferents tipus d'acabats cromàtics per ajudar a la senyalització del centre, diferenciant les ales de dormitoris dels residents.

Il·luminació: Tractem la il·luminació des del reforçament de la pròpia arquitectura, ressaltant els espais donats i des dels elements d'interior pensant amb les funcions a desenvolupar en cadascun d'ells. Amb dues actuacions fem un plantejament en que la llum tingui un equilibri i doni l'ambient que perseguim. Les llumeneres generals seran de baix consum.