Llar de l’Ancianitat. Centre de Dia

Centre de Dia per a persones grans dependents
Av. Abat Marcet, 78, Terrassa

El projecte presenta l'adequació d'un espai lliure diàfan de 1200 m² com a Centre de dia, serveis assistencials pels residents i per atenció externa. El nou sector conté també un centre de rehabilitació i espais polivalents. A més es crea un nou soterrani per ubicar-hi la centralització de les diferents instal·lacions.

La flexibilitat d'ús dels espais interiors, la relació amb el pati exterior i la resolució de la interconnexió dels nous espais amb els preexistents creant una nova centralitat configuren la proposta essencial del projecte.