Pla d’Accessibilitat de Sant Cugat del Vallès

Pla d’Accessibilitat
Sant Cugat del Vallès. Barcelona

El pla detecta els dèficits en matèria d'accessibilitat dels diferents elements urbans que conformen o s'ubiquen a l'espai públic i proposa actuacions per corregir-los.

Fomenta l'aplicació o incorporació de criteris d'accessibilitat de forma integrada en els processos d'intervenció en el medi físic i potencia la sistematització de les intervencions a l'espai públic generant unes "regles de joc" pel disseny i la ubicació dels diferents elements urbans.