Residència Jericó

Residència de gent gran
C/ Mestre Candi, 36-42, Hospitalet de Llobregat

Es tracta de la rehabilitació d'un edifici industrial entre mitgeres de planta rectangular de 24,65 metres de façana per 20,35 metres de profunditat, situat dins de la trama urbana residencial. L'edifici es composa de planta soterrani, baixa amb entresol i quatre plantes altes, aquestes últimes destinades a la residència. Les característiques de la planta permeten articular les zones de pas com a espais de trobada.