Residència Jericó

Residència de gent gran
C/ Mestre Candi, 36-42, Hospitalet de Llobregat

Preveure petites millores amb el mobiliari d'equipament d'obra.

Actuació en un edifici industrial on el que pretenem es dotar a la Residència d'un caràcter senzill, funcional i càlid.

Il·luminació: Bàsicament és a base de fluorescència i focus, de baix consum, encastats al cel ras. Es reforçada en algun punt amb focus encastat tipus halògens diacròniques.