Residència La Trinitat

Residència i Centre de Dia per a gent gran
C/ La Fosca, 4-10, Barcelona

Sobre una estructura arquitectònica molt senzilla i amb escassos recursos econòmics es proposa aconseguir una personalització de l'edifici fent ús dels colors d'acabat dels materials proposats en el projecte. En cada planta s'utilitza un color bàsic (vermell, verd, blau i groc), diferenciant-les entre si i identificant-les tant en els paraments verticals com en els petits accessoris: baranes, passamans, tiradors de portes, lluminàries, etc.

Il·luminació: Es reforça l'arquitectura amb les lluminàries que prenen un paper decisiu a l'identificar-se pel color.