Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

Pla d’accessibilitat de Les Masies de Voltregà

Redacció del Pla d’accessibilitat de Les Masies de Voltregà

El pla detecta els dèficits en matèria d’accessibilitat dels diferents elements urbans que conformen o s’ubiquen a l’espai públic i proposa actuacions per corregir-los dintre dels processos de transformació i millora de l’espai urbà, considerant l’accessibilitat una qualitat més a tenir en compte a l’intervenir en el medi físic (sigui disseny, construcció, gestió, manteniment, etc.).

A Les Masies de Voltregà s’ha redactat el pla en l’àmbit de:

  • 2006: Via pública, transports, edificis i comunicació
  • 2021: Revisió de via pública i transport.

Les Masies de Voltregà

Superfície total

Àrea urbanitzada del municipi

Estat

Finalitzat

Promotor

Diputació de Barcelona

Tipus d'encarrec

Consultoria pública
Skip to content