Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

Carla Habif Hassid Bozzo

Arquitecta per la FAU (Facultat d’Arquitectura i Urbanisme) Universitat Nacional de Mar del Plata. Argentina. UNMDP. Homologat 1990.

Doctorat  en  Projecte  d’Arquitectura.  Text  i  Context  Cultural  entorn al projecte Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. Tesis en fase de realització.

Dades Biogràfiques

Estudi propi a Barcelona des de 1990.

Arquitecta Fundadora aia arquitectura i accessibilitat 2007. Àrea d’expertesa en Projectes i direcció d’equipaments socials per a persones grans i persones amb diversitat funcional físiques i psíquiques.

Experiència professional: Rehabilitació d’edificis d’habitatges a la província de Barcelona, Monuments Històrics Catalogats. Projecte i direcció d’edificis d’habitatges   plurifamiliars,   Catalunya.   Projecte   i   direcció   de   27 equipaments socials  per  a  persones grans  i  persones amb  diversitat físiques  i psíquiques, Catalunya. Promotors: Associacions sense ànim de lucre: ACAM, AFAP, Fundació Auxilia, APIP, Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya, Gisa) Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere, Patronat Can Comellas, Hospital de Sitges.

Direcció facultativa de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments),

Experiència docent a les Universitat Públiques UNMDP i UNLP de Argentina, col·laboració permanent, Escola Sert, Museu del Disseny de Barcelona, Mexico – SIRCOM 2015 -UPC

Responsable de l’àrea d’arquitectura d’aia.

Skip to content