Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

1999 – Pla d’Accessibilitat per a Presidència de la Generalitat

Pla d’accessibilitat per a les Dependències del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

Redacció del Pla d’Accessibilitat per a les Dependències del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. L’abast físic del Pla queda circumscrit al conjunt d’immobles o dependències diverses que, amb les pròpies instal·lacions i mobiliari, formen part del patrimoni adscrit al Departament de la Presidència i és gestionat directament o indirectament per aquest.

La proposta parteix de la base que l’accessibilitat no és una característica aïllable a analitzar i resoldre de forma autònoma i independent de la resta, sinó més aviat una qualitat més que cal tenir en compte des de l’inici del procés d’intervenció en el medi físic (sigui aquest el disseny, la construcció, la gestió, el manteniment, etc…) que ha de ser compatible i s’ha de desenvolupar de forma integrada amb la resta de requeriments que se li demana a l’espai, instal·lació o servei del que es tracti.

44 dependències situades en edificis de les ciutats de Barcelona (32), Girona (3), Tarragona (2), Lleida (4) i Madrid (3)

Tipus d'encarrec

Pla d’Accessibilitat per a les Dependències del Departament de la Presidència

Promotor

Generalitat de Catalunya

Estat

Finalitzat
Skip to content