Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

Centre Integral Aixiña

El centre integral Aixiña comprèn usos molt diferenciats per l’atenció a persones amb discapacitat i gent gran. La complexitat, variabilitat i flexibilitat del programa funcional, l’emplaçament en una zona urbana de desenvolupament encara per consolidar i una situació climàtica exposada, suggereixen una arquitectura basada en un edifici contenidor, de tipologia lineal compacta. S’utilitzen materials i solucions constructives autòctones, incorporant elements arquitectònics singulars adequats a la dimensió del centre.

L’abrupta topografia circumdant s’utilitza per generar entrades a nivell des de tres plantes diferents en front a diferents vies, el que facilita l’accessibilitat, l’evacuació en cas d’emergència i l’autonomia i independència dels diferents usos.

Centre Integral per persones amb discapacitat física i gent gran
Finca Sevilla, sector A1, Ourense

tipus d'obra

Obra nova

Superficie

5.921,00 m²

Places

150 treballadors
40 residencials
25 centre de dia

Promotor

Asociación Aixiña

Tipus d'encarrec

Obra pública

Estat

Finalitzat
Skip to content