Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

2009 – Programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans

Gestió i execució del Programa d’arranjament d’habitatges per a les persones grans

El programa té l’objectiu de facilitar reformes bàsiques als habitatges de les persones grans més vulnerables per tal de garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, afavorint l’accessibilitat i les condicions de vida de la persona dins de la seva llar. Es tracta per tant, de petites reformes imprescindibles per a que la persona pugui seguir vivint al seu habitatge en condicions dignes i amb autonomia personal. Direcció Facultativa de les següents edicions:

  • 2009-2010: 1.589 arranjaments en 138 municipis.
  • 2012-2013: 850 arranjaments en 86 municipis.
  • 2014-2015: 1.060 arranjaments en 99 municipis.
  • 2016-2018: 2.800 arranjaments en 162 municipis.
  • 2021-2022: 900 arranjaments previstos.

Municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona

tipus d'obra

Rehabilitació interior

Estat

En curs

Promotor

Diputació de Barcelona

Tipus d'encarrec

Obra pública
Skip to content