Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

2017 – Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026

Redacció del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 (1ª fase)

Desenvolupament i redacció de la primera fase del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 promogut per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), amb l’objectiu principal d’aconseguir una ciutat de tothom i per a tothom, on ningú es vegi discriminat per la seva condició.

El treball es concreta en els següents àmbits municipals:

 • Centres de Serveis Socials
 • Serveis Socials Especialitzats
  • Habitatges /equipaments per a gent gran
  • Equipament per la infància i adolescència (EAIAS)
  • Pisos d’inclusió social / equipaments per a persones vulnerables
  • Serveis d’ immigrants, estrangers i refugiats
  • Serveis a la joventut
  • Serveis a la dona
 • Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Com a valor afegit, el treball de camp s’ha realitzat a través d’un Pla d’Ocupació impulsat per l’IMPD, amb la participació directa de les persones amb discapacitat.

Barcelona ciutat

Tipus d'encarrec

Consultoria pública

Estat

Finalitzat

Promotor

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Skip to content