Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

CRAE Terrassa

Centre Residencial d’Acció Educativa a Terrassa

La situació i posició del CRAE es determina principalment per l’adequació al solar de forma sensiblement quadrada, amb pendent cap a les mitgeres i al sol.

El programa funcional es resol en planta baixa més dos, exceptuant els espais lúdics, l’hostaleria i la gestió tècnica, que es situen a la planta semisubterrània. A l’hora de concebre el projecte es dóna resposta a aspectes de rellevant importància tals com: accés a cota zero, disposició dels volums de manera que generen uns espais lliures enjardinats i assolellats d’ús exclusiu pels usuaris del centre, resposta a l’entorn urbà i social, continuïtat i integració amb l’estructura urbana del barri, adequació de l’edifici a les diverses orientacions i desnivells i espai lúdic, ludoteca i biblioteca, en relació directa amb el terreny enjardinat, assolellat i controlat.

Centre Residencial d’Acció Educativa
C/ Logronyo cantonada carrer de Burgos, Terrassa (Torressana)

tipus d'obra

Obra nova

Superficie

1.300,00 m² obra nova

Places

30 de residència

Promotor

Infraestructures S.A.

Tipus d'encarrec

Públic
Obra pública
Skip to content