Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

Centre Ocupacional El Bosc

L’edifici es desenvolupa en dues plantes per a l’àrea ocupacional davant d’un espai lliure enjardinat d’extensió tant física com visual important i una planta per l’àrea comunitària i la zona de serveis, obertes a un pati privatiu.

L’equipament complementa un taller ocupacional preexistent al que es connecta mitjançant una rampa exterior que també serveix com a via d’evacuació.

Centre Ocupacional per persones amb discapacitat psíquica
Mollet del Vallès, Barcelona

tipus d'obra

Obra nova

Superficie

1.336,00 m²

Estat

Finalitzada

Promotor

Ajuntament Mollet del Vallés

Tipus d'encarrec

Obra pública

Places

64 places
Skip to content