Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

Residència a Montornès - Concurs Públic

S’estructura en tres volums que s’articulen pels nuclis verticals de circulació en forma de claustre, donant resposta al solar, a les orientacions i les premisses del programa funcional. Les dues tires de Residència es connecten pel volum central d’administració i funcions compartides amb sortida directa al jardí.

Tenint en compte la climatologia, les orientacions, el nivell de dependència que presenten moltes de les persones grans i els criteris de sostenibilitat, es plantegen els espais exteriors protegits i segurs.

Els jardins es sectoritzen en funció d’activitats, en relació amb l’accés i sense interferir amb la vida de la Residència: un espai de visites amb suport de jocs infantils que afavoreix la relació entre avis i nets. Un altre espai de simple estar a el sol, relax i contemplació. Un espai d’hort terapèutic i un últim espai d’activitat física amb accés directe des de la fisioteràpia.

tipus d'obra

Obra nova

Superficie

5.319,55 m² obra nova

Places

90 de residència
30 centre de dia

Promotor

Ajuntament de Montornès del Vallès

Tipus d'encarrec

Públic
Obra pública
Skip to content