Residència La Immaculada

Residència per a gent gran
Avda. Rafael Casanova, 28-30 i C/ Sant Jordi, 2-4, Mollet del Vallès

Llar-residència per a 38 persones i Centre de dia per a 24 persones amb una solució que aprofita les condicions físiques i urbanístiques del solar, dins de la trama urbana, orientant tots els espais de convivència i d'activitats cap al sud i al jardí, i situant els dormitoris a façana est i oest per rebre tots ells insolació durant algunes hores del dia.