Residència La Immaculada

Residència per a gent gran
Avda. Rafael Casanova, 28-30 i C/ Sant Jordi, 2-4, Mollet del Vallès

Aconseguir la màxima funcionalitat, integrant certs elements d'equipament amb el projecte d'arquitectura. Una mirada a la arquitectura des de l'òptica de l'interiorisme i per tant de certes funcions concretes a desenvolupar en els espais

Els acabats de l'obra es triaren amb un modest pressupost d'inversió, fent que l'harmonia, la funcionalitat, les textures i els colors crearen uns espais vius reforçats per la pròpia lluminositat natural de l'edifici.

Il·luminació: Tractada de forma simple amb fluorescència seguint la pròpia distribució, i puntualment llumeneres de reforç per certs elements d'arquitectura interior.