Residència La Trinitat

Residència i Centre de Dia per a gent gran
C/ La Fosca, 4-10, Barcelona
Les reduïdes dimensions del solar determinen una edificació compacta amb una àrea residencial desenvolupada en alçada i un centre de dia obert a un pati interior porticat. La proposta aprofita el pendent del carrer per generar diferents entrades accessibles i un mirador sobre la ciutat.