Residència Vall de Ribes

Centre Municipal per a gent gran
Passeig Àngel Guimerà, 6, Ribes de Freser, Girona

L'objecte d'aquest encàrrec és la remodelació total de la planta segona de la Residència Municipal per a la Gent Gran Vall de Ribes dins d'un pla de millora global.

Una compartimentació inadequada dels dormitoris i la reutilització per a usos residencials de les dependències de la comunitat religiosa que havia atès el centre permet replantejar integralment l'espai disponible adequant-lo a les necessitats actuals d'atenció geriàtrica. Les modificacions de la volumetria exterior són escasses i no afecten al conjunt.