Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

2017 - Programa d'arranjament d'habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat

Direcció facultativa de les obres de rehabilitació i adaptació funcional d’habitatges

El programa té la finalitat de garantir les condicions d’habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d’ajudes tècniques a l’habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta per tant d’obres no estructurals i instal·lacions d’ajudes tècniques per a que la/les persona/es beneficiaria/es gaudeixi/n d’una major autonomia funcional, menor dependència energètica i major qualitat de vida en el seu domicili. Els arranjaments es classifiquen en les següents tipologies d’intervenció:

  • Arranjaments en banys
  • Arranjaments en cuines
  • Arranjaments generals
  • Actuacions complementàries de millora energètica dels domicilis per evitar la pobresa energètica

Barcelona ciutat

Tipus d'obra

Rehabilitació interior

Estat

Finalitzat

Promotor

Ajuntament de Barcelona

Tipus d'encarrec

Obra pública
Skip to content