Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

Rehabilitació Casa dels Mestres i de Les Monges a Esparreguera - Concurs públic

El projecte es defineix com a replè, com a magma que omple tots els espais buits entre els dos edificis; generant un pla topogràfic. La proposta reomple “magmàticament”.

Sobre aquest pla topogràfic i magmàtic sobresurt a l’alçada del carrer Hospital un element singular com a objecte que trenca i el sobrepassa i genera la nova façana del carrer Hospital. Es configura com una catifa verda, coberta vegetal que dona alhora sol d’ús privatiu i públic als dos edificis objecte de rehabilitació, recuperant el concepte medieval de jardí elevat. Aquest espai verd és accessible des dels dos edificis i directament i de manera segregada des del carrer Hospital mitjançant una escala i un ascensor d’ús independent a aquests.

tipus d'obra

Obra nova

Superficie

3.157 m² obra nova

Promotor

Ajuntament d'Esparreguera

Tipus d'encarrec

Públic
Obra pública

Com a coberta vegetal de vegetació autòctona i de xerojardineria es pot recórrer mitjançant una passarel·la de fusta sobre la qual flota, essent tanmateix accessible. S’hi generen espais de trobada i lleure al llarg del recorregut. Per sota connecta i enllaça els dos edificis existents en planta baixa i soterrani.

Aquest pla topogràfic magmàtic per tal de donar llum i connectar visualment les diferents parts de l’edifici a cota zero o P-1 és foradat per grans patis que donen llum i verdor a les plantes inferior.

Es configuren 3 patis, un que abraça l’edifici del carrer Hospital, un altre a la zona central i per últim un altre davant de l’edifici del carrer de Baix. Els patis són totalment vidriats amb fusteria de fusta i acer, enjardinats amb vegetació autòctona tamisant, arbustiva i arbres; generant un ambient càlid i verd, on el pas de les estacions i les hores en sigui reflex.

En resum la proposta promou la comunicació dels dos edificis des d’un nou espai públic naturalitzat, vinculat i relacionat amb la ciutat, essent part d’aquesta com a lloc de convivència.

Skip to content