Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

Residència Hospitalet de l'Infant - Concurs públic

L’edifici s’estructura en dos franges maclades, que rellisquen una sobre l’altra creant un moviment volumètric intencionat, donant resposta al solar i a les orientacions.

Busca orientar tant per al sol com per l’ombra, l’estiu intens comporta buscar espais de sol i ombra, les sales i els espais de convivència, units a la volumetria afavoreixen l’elecció dels espais en funció del clima.

Es plantegen els espais exteriors protegits,i segurs i sectoritzats en funció d’activitats, en relació amb l’accés i sense interferir amb la vida de la Residència.

La compacitat de la volumetria es justifica per criteris d’optimització de costos i funcionalitat.

Les Façanes completen la concepció volumètrica. L’orientació de l’edifici determina l’ús d’alicantines com protecció solar, elements característics de la concepció formal de l’edifici, incorporats a la memòria col·lectiva de la gent. Els panys de paret cecs de la façana es materialitzen amb plafons de formigó prefabricat, creant una façana ventilada.

S’opta per quatre unitats residencials (de 10 persones cadascuna mantenint el concepte d’habitatge.

tipus d'obra

Obra Nova

Superficie

1.554,51 m² obra nova

Places

40 de residència

Promotor

Ajuntament de Hospitalet de L’Infant

Tipus d'encarrec

Públic
Obra pública
Skip to content