Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

Residència Bellver - Concurs públic

Respectant el volum del projecte es redefineixen les façanes principal i posterior, reinterpretant el llenguatge propi de la Cerdanya, utilitzant materials típics amb sistemes prefabricats que col·laboren en l’eficiència energètica de l’edifici i en el temps d’execució.

Es potencia la cantonada com a element singular que relaciona la residència amb l’entorn urbà, i facilita la comprensió dels accessos.

Els jardins S’accedeix des de l’espai comú, vestíbul controlat; però si la persona és autònoma també es pot accedir des de les habitacions i es pensen en funció de les activitats: espai de visites amb suport de jocs infantils que afavoreix la relació entre avis i nets en relació amb l’accés i sense interferir amb la vida de la residència, espai de simple “estar al sol”, relaxació i contemplació, espai d’hort terapèutic i un últim espai d’activitat física amb accés directe des del gimnàs en planta baixa.

tipus d'obra

Obra nova i rehabilitació

Superficie

- 1.422,13 m² obra nova
- 1098,71 m² rehabilitació

Places

54 de residència

Promotor

Ajuntament de Bellver de Cerdanya

Tipus d'encarrec

Públic
Obra pública
Skip to content